Page 4 - FAD Marzo 2022_LwRes
P. 4

Sumari              Monográfico

05. Editorial          El vendaje en Fisioterapia
06. Monográfico "El vendaje en
Fisioterapia"          06

 08. Parlem amb...        Monográfico
 16. Embenatge funcional
 20. Embenatge McConnell    46
 22. Kinesiotape
 28. Embenatge compressiu
 30. Embenatge en espiga
 32. Ortesi i embenatges
 34. La veu del pacient
 38. Visió perifèrica
 40. Racó històric
46. Info col·legial
60. Racó jurídic
62. Racó del llibre
64. Benvinguts
66. Agenda

                50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9